Welkom bij Kroon Kliniek

Het centrum voor maag, darm en lever

Bij Kroon Kliniek kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten.  Uw (huis)arts kan u rechtstreeks doorverwijzen voor een endoscopisch onderzoek of u komt binnen voor onze poliklinische zorg. In dat geval bepalen we tijdens het spreekuur wat er in uw geval nodig is. Soms is de oorzaak van uw klachten onduidelijk en is een endoscopisch onderzoek tijdens een dagbehandeling nodig. Bij zo’n onderzoek kan de arts via een flexibele slang het maag-darmkanaal bekijken en behandelen. In alle gevallen stellen we een concreet behandelplan voor en zorgen wij voor duidelijke communicatie met u en uw (huis)arts.

  • Wij bieden snelle en effectieve zorg voor alle behandelingen.
  • Wij zijn uw partner voor uw gezondheid. Wij zorgen ervoor dat de beste specialisten u het beste in gezondheidszorg leveren.
  • Korte wachttijden

  • Kwaliteit van zorg

  • Patiëntgerichte aanpak

  • Vergoed vanuit de basisverzekering

Onze missie

Kroon Kliniek wil hét meest effectieve medisch centrum zijn in Nederland dat gespecialiseerd is in laag complexe zorg en hoog volume maag-, darm- en leverziekten.

Onze kernwaarden

Kernwaarden waar wij als organisatie voor staan en op basis waarvan onze zorg wordt geboden zijn: gedreven, vakbekwaam, resultaatgericht, empathisch en transparant.

Onze visie

Kroon Kliniek onderstreept de volgende visie:

  • Wij bieden hoogwaardige maag-, darm- en leverzorg in een veilige gastvrije omgeving waarbij de zorgbehoefte van de patiënt voor alle medewerkers bepalend is.
  • Wij richten ons op medisch specialistische maag-, darm- en leverzorg en dan met name hoog volume, laag complexe zorg zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving van de patiënt.
  • Voor onze stakeholders creëren wij de juiste triage, zodat er een hogere voorspelbaarheid ontstaat van het te behalen resultaat.
  • Wij willen voor onze medewerkers een goed werkgever zijn in een kliniek waar medewerkers graag willen werken en blijven.

Wij willen waarde toevoegen voor alle belanghebbenden. Dit doen wij door onze activiteiten bewust te richten op onze stakeholders en steeds opnieuw een zorgvuldige balans te zoeken. Wij leggen daarover op een actieve en transparante manier verantwoording af en gaan daarover met onze stakeholders een open dialoog aan.