Kroon Kliniek biedt verzekerde zorg, dat vergoed wordt uit de basisverzekering. Momenteel zijn wij in gesprek met alle zorgverzekeraars voor een contract. Zodat uw zorgkosten rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt dan rechtstreeks aan ons. U merkt hier niets van en u hoeft er niets voor te doen. Zolang er nog geen contract is met uw zorgverzekeraar, dan dient u de ontvangen factuur van Kroon Kliniek zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Na uitkering van uw declaratie maakt u dit bedrag plus eventueel uw (wettelijke) eigen risico over naar Kroon Kliniek. U betaalt dus nooit meer dan uw eigen risico.

LET OP:

De zorg die wij leveren valt volledig onder uw eigen risico. Het bedrag van het eigen risico is afhankelijk van uw eigen polis en bedraagt minimaal €385,-. Dit betekent dus dat u zelf de eerste €385,- aan zorgkosten betaalt.

KOSTEN NIET-GECONTRACTEERDE ZORG

Kroon Kliniek heeft nog geen contract met alle zorgverzekeraars. Daarom kan het zijn dat de factuur niet rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd kan worden. Hieronder vindt u een indicatie van de kosten van onze zorg per kalenderjaar.

VERGOED VANUIT DE BASISVERZEKERING

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar maar 70% van uw behandeling vergoedt maar dit heeft voor u geen consequenties. Als wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben, dan nemen wij de overige 30% voor eigen rekening. Dit doen wij omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op zorg en vrije artsenkeuze. In de tussentijd gaan wij verder met onderhandelen met de zorgverzekeraar zodat wij natuurlijk op korte termijn reële vergoedingen ontvangen. Van uw zorgverzekeraar krijgt u periodiek een overzicht van de zorg die u heeft gebruikt. Hierop staan onze kosten vermeld. Op dit afschrift staat ook het (wettelijke) eigen risico, als dat van toepassing is.